informácie +421905647954 / info@oreado.com
 

Technické múzeum v Plzni

Technické múzeum v Plzni

Kategória: Tip na výlet
Celková kapacita lôžok vrátane prísteliek:

Plzeňské science center Techmania je v Českej republike ojedinelým projektom, experimentálna stanica pre zvedavých, ktorá predstavuje ideálnu syntézu medzi platformou neformálneho vzdelávania a populárnou turistickou destináciou. Cieľom Techmanie je napomáhať verejnosti, študentom a rodinám s deťmi nachádzať a rozvíjať osobní vzťah k vede a technike a v obecnej rovine objavovať možnosti ľudského poznania.

Techmania Science Center vytvára ucelený mestský areál venovaný popularizácii vedeckých a technických tém. Nachádza sa na takmer 30 000 m2 a jeho súčasťou je okrem prvého 3D Planetária v Českej Republike tiež hlavná expoziční hala, parkovací dom a ďalšie objekty.

Science center systematicky ponúka stále i putovné expozície, ktorých doménou je interaktívnosť. Fyzika, chémia, matematika, astronómia či biológia sú tiež častými témami populárne-vzdelávacích show či workshopov. Techmania chce školským skupinám poskytovať prvotriedne zázemie svojich špičkovo vybavených školských laboratórií, dielní či klubovní. Ako iniciátor, partner či koordinátor rady českých aj medzinárodných projektov pôsobí tým Techmanie veľmi aktívne na poli komunikácie vedy, jeho projektové aktivity siahajú od usporadúvania edukativnych súťaží či seminárov cez tvorbu vzdelávacích materiálov či organizáciu tématických výstav venovaných potenciálu vedeckovýzkumných centier až po národnú koordináciu tak významných akcií, ako je např. Noc vedcov.

 

bezbariérovosť

V múzeu sa nachádza bezbariérová toaleta

 

Kontakt:

Techmania Science Center

U Planetária 2969/1

301 00 Plzeň

Telefón: +420 737 247 581, +420 737 247 585

 
 
Lokácia: