informácie +421905647954 / info@oreado.com
 

Darčekové poukážky

Obdarujte svojich blízkych a známych darčekovou poukážkou na nákup dovolenky, poznávacieho pobytu alebo relax & wellness podľa vlastných predstáv od Špecializovanej cestovnej agentúry OREADO.

Darčeková poukážka v hodnote 50,- €  - TYP poukážky 1B Darčeková poukážka v hodnote 100,- € - TYP poukážky 2B Darčeková poukážka v hodnote 300,- €  - TYP poukážky 3B Darčeková poukážka v hodnote 500,- € s  - TYP poukážky 4B

Postup zakúpenia Darčekovej poukážky:
Objednávku darčekovej poukážky prosíme realizujte mailom na adresu rezervacie@oreado.com v nasledovnej štruktúre:
Objednávateľ: uveďte Vaše meno priezvisko, adresu, na ktorú vystavíme faktúru vo zvolenej hodnote poukážky a adresu na ktorú zašleme poštou darčekovú poukážku.
Hodnota darčekovej poukážky: uveďte hodnotu poukážky, počet kusov.
Podmienky použitia darčekovej poukážky:
Darčekovú poukážku je možné použiť na nákup akýchkoľvek služieb podľa vlastného výberu v ponuke spoločnosti OREADO s.r.o. do výšky jej nomonálnej hodnoty.
Súčasťou zaslanej obálky s darčekovou pokážkou bude informácia k postupu uplatnenia darčekovej pokážky pre obdarovaného.
Poukážku je potrebné uplatniť do jedného roka od vystavenia. Každá poukážka obsahuje unikátny kód, ktorý je potrebné uplatniť pri objednávke služieb.
Darčekové poukážky je možné zakúpť kedykoľvek v priebehu roka s platnosťou na jeden rok.
Pre objednanie jednej služby, pobytu je možné uplatniť aj viac poukážok spolu v ich celkovej hodnote + doplatok.
Hodnotu poukážky nie je možné použiť čiastočne, len ako celú hodnotu.
Nevyužitú hodnotu poukážky nevraciame.
V prípade neuplatnenia pokážky z ponuky Špecializovanej cestovnej agentúry OREADO, akceptujeme aj výber pobytového zájazdu z ktorejkoľvek inej slovenskej cestovnej kancelárie podľa Vášho výberu v hodnote darčekovej poukážky.
Neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek akýchkoľvek otázok na čísle 0905 647 954.