informácie +421905647954 / info@oreado.com
 

Postup pri prenájme turistického ubytovania

Venujte prosím pozornosť nasledovnej informácii. Pri prenájme turistického ubytovania z našej ponuky postupujte nasledovne.

V tejto ponuke sú zaradené len nami preverené ubytovacie turistické objekty, ktoré sme osobne navštívili a preverili na prístupnosť pre osoby s pohybovým obmedzením.

Pre výber vhodného zariadenia máte dve možnosti filtrovania - vyhľadávania objektov.

1. Zadaním minimálne dvoch kritérií vo VYHĽADÁVACOM POLI pod hlavným menu /modré pole s roletkami/
Ponuka je rozdelená podľa kategórie objektov na: hotel, apartmán, penzión, vila, chata, obytný čln.
Následne vyberte z ponuky zvolenú krajinu a počkajte na zobrazenie dodatočného okna s voľbou oblasti vo vybernaje krajine.
Nakoniec zvoľte stupeň bezbariérovosti I., II., alebo III. pre vyhľadanie vhodného ubytovacieho zariadenia.

Výsledkom vášho vyhľadávania sú turistické ubytovacie objekty vyhovujúce zadaným kritériám. Platí, že všetky zariadenia stupňa bezbariérovosti III., sú zároveň aj zariadeniami spĺňajúcimi predpoklady pre stupeň bezbariérovosti II. a zároveň aj stupeň bezbariérovosti I. Preto pri zadaní II. stupňa bezbariérovosti do vyhľadávacieho filtra sa zobrazia vo výsledku aj zariadenia so stupňom bezbariérovosti III. Pri zadaní I. stupňa bezbariérovosti sa tak zobrazia všetky zariadenia.

2. Vyhľadaním zariadenia prostredníctvom filtra ubytovacích zariadení na hlavnej stránke. Platí postuponosť: Výber Krajiny - Typ ubytovania - Stupeň bezbariérovosti. Samotným zadaním Typu ubytovania, alebo stupňa bezbariérovosti bez výberu krajiny sa vo výsledku nezobrazia žiadne objekty. Vždy je potrebné zvoliť na prvom mieste Krajinu.


Zo zariadení zobrazených vo výsledku vyhľadávania máte možnosť vybrať si vhodné zariadenie a oboznámiť sa s našou ponukou. Základná informácia k objektu sa nachádza v záložke Informácie. V tejto časti uverejňujeme informácie o objekte, fotogalériu k miestu kde sa objekt nachádza a k jeho okoliu ako aj ostatné dôležité informácie.

V záložke bezbariérovosť sú prehľadne rozdelené a pomenované jednotlivé typy izieb s kompletnou informáciou o bezbariérovosti, fotogalériou k ubytovacej jednotke, počtom ubytovacích jednotiek tohoto typu v zariadení a doplňujúcimi informáciami .

V záložke cenník je uvedená informácia k cene za jednotlivé ubytovacie jednotky podľa sezónnosti, spolu s doplňujúcimi informáciami. Ceny ubytovacích jednotiek sú pre klienta konečné. Kompletná cenová ponuka zaslaná na mail bude zohľadňovať prípadné ďalšie Vaše požiadavky pre objednanie turistického ubytovania.

V záložke rezervácia následne vyplňte polia potrebné pre uskutočnenie rezervácie. Do poľa ubytovacia jednotka  vpisujete celý názov vybranej ubytovacej jednotky, kvôli presnej identifikácii jednotky pre rezerváciu. Ide o nezáväznú rezerváciu. V prípade akýchkoľvek doplňujúcich informácii k uskutočneniu objednávky nás neváhajte kontaktovať, najlepšie kvôli rýchlosti spracovania telefonicky na čísle 0905 647 954.


Po obdržaní Vašej nezáväznej rezervácie bezodkladne pre Vás preveríme dostupnosť ubytovacej jednotky podľa zvoleného termínu. V prípade dostupnosti ubytovacej jednotky zároveň u majiteľa zariadenia vykonáme pre Vás predbežnú bezplatnú rezerváciu na 24 hodín. O úspešnosti, alebo neúspešnosti predbežnej rezervácie Vás budeme obratom telefonicky informovať.

V prípade Vášho záujmu o prenájom vybraného turistického ubytovacieho zariadenia s úspešnou predbežnou rezerváciou je následne potrebné do 24 hodín uskutočniť z Vašej strany záväznú objednávku spolu so zálohovou platbou. Výška zálohovej platby predstavuje 50% z ceny prenájmu ubytovacieho zariadenia. Na úhradu zálohovej platby Vám vystavíme zálohovú faktúru. Zálohová platba sa realizuje priamo vkladom na účet CA OREADO, s.r.o., nie prevodom na účet. Ostatnú časť ceny ubytovania uhradítena účet CA OREADO s.r.o.  najneskôr 7 dní pred začiatkom prenájmu vybraného turistického ubytovacieho zariadenia, na základe čoho Vám naša cestovná agentúra vystaví pobytový poukaz, VOUCHER, ktorým sa preukážete pri nástupe do ubytovacieho zariadenia. V prípade zrušenia rezervácie zo strany klienta sa postupuje podľa storno podmienok v zmysle Obchodných podmienok pri prenájme turistického ubytovania.


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme s výberom vhodnej dovolenky s ohľadom na Vaše špecifické potreby. Všetky zariadenia v našej ponuke sme osobne navštívili a preverili na bezbariérovosť, preto Vám budeme vedieť poskytnúť bližšie informácie ku každému ubytovaciemu zariadeniu a lokalite.